header bg

Gjykata e Qarkut Pejė

Ekspertet dhe interpretet e pėrhershėm gjyqėsor

Kryetari i Gjykatës së Qarkut në Pejë, konform autorizimeve dhe Rregullores mbi veprimtarinë e brendshme të gjykatave në bazë të nenit 60,61,62,63,64,65,66,67, të kësaj rregulloreje ( Referenca e Departamentit të Drejtësisë DJA/PROS/14O/SJ-o1 ) u be përcaktimi i eksperteve të përhershëm në territorin e Gjykatës së Qarkut.

Pyet gjykatësin

 

Anketë

 

Puna në Gjykatën e Qarkut në Pejë fillon në ora 8:00 deri në ora 16:00, çdo ditë pune nga e hëna deri të premten,...

Lexo mė shumė
 
 
 
 
 

Adresa